Cloud computing MKB

Is de cloud veilig?
Ondernemers kunnen kosten besparen met cloud computing. Een flinke kostenpost is het beheer van een server en het onderhoud. Door online deze diensten af te nemen is men dikwijls voordeliger uit. Toch doen veel middenstanders nog niet mee. Een belangrijke obstakel is de veiligheid van de eigen gegevens die men aan een derde partij moet toevertrouwen. Ook zijn er zorgen of alles goed zal functioneren en leveringen op tijd zullen geschieden. Aan de andere kant wordt de ICT voor veel bedrijven te complex en te duur en wordt de cloud als een goede oplossing gezien. Cloud diensten die al veelvuldig gebruikt worden zijn email, security en online backup.
MKB Barometer

De MKB Cloud Barometer van Exact en KPN onderzoekt ieder jaar de rol van cloud computing in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Bedrijven die minder dan 250 werknemers hebben worden tot het MKB gerekend. In 2014 deden ongeveer 650 mkb-ers mee aan het onderzoek evenals een kleine honderd bedrijven uit de productie. Een van de conclusies uit de Barometer was dat productiebedrijven een achterstand hebben met het werken in de cloud ten opzichte van het MKB. De meest voorkomende bedrijfsapplicatie die bedrijven deden in de cloud was orderverwerking/facturatie (20%). Salarisverwerking en boekhouden waren goed voor 17% gevolgd door urenverwerking (15%), voorraadbeheer (15%) en productie (15%). Klantenbeheer werd het minst uitbesteed (10%). Belangrijkste redenen om voor cloud computing te kiezen (of te gaan overwegen) zijn aanbevelingen door de accountant of de softwareleverancier. Andere doorslaggevende redenen zijn lagere IT-kosten en dat er geen grote investeringen meer nodig zijn. Tegenargumenten zijn onbekendheid met de cloud (52%), privacy (39%) en veiligheid (38%).

Displayport

DisplayPort is een audio- en videostandaard. De grote concurrent van het bedrijf is High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Met de DisplayPort naar HDMI adapter kan data op een eenvoudige manier overgezet worden.

consultancy bureau

Keala is een consultancy bureau en specialist op het gebied van marktonderzoek en advies voor de ICT-sector. Ieder jaar verzorgt Keala de Marktmonitor voor branche vereniging ICT Nederland. In het onderzoek staan gegevens over de Nederlandse ICT bestedingen. Keala schat dat de ICT markt in Nederland in 2014 met 2.1% zal stijgen en dat dit grotendeels komt door de cloud. Eenmanszaken vormen 80% van het aantal ICT-bedrijven in Nederland. De totale bestedingen aan ICT in Nederland zullen ruim 34 miljard euro bedragen waarvan 14 miljard euro aan telecommunicatie. De grootste groei zit in de segmenten opslag, software en netwerk diensten. Het gebruik van mainframes vermindert geleidelijk ten gunste van de cloud.